Turizm ve Çevre Bakanlığı’na Bağlı Daireler:

Turizm, Tanıtma ve Pazarlama Dairesi Müdürlüğü


Turizm Planlama Dairesi Müdürlüğü

Çevre Koruma Dairesi Müdürlüğü

Şehir Planlama Dairesi Müdürlüğü


Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü


Orman Dairesi Müdürlüğü

Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürlüğü


Turizm Ve Çevre Bakanlığı’na Bağlı Kurum ve Kuruluşlar:

Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu