Turizm ve Çevre Bakanlığı’na Bağlı Daireler:

Turizm, Tanıtma ve Pazarlama Dairesi Müdürlüğü

Turizm Planlama Dairesi Müdürlüğü

Çevre Koruma Dairesi Müdürlüğü

Eski Eserler ve Müzeler Dairesi

Şehir Planlama Dairesi

 

Turizm ve Çevre Bakanlığı Bağlı Kurum ve Kuruluşlar

Kalkınma Bankası

Şeker Sigorta Kıbrıs Ltd.

Kooperatif Şirketler Mukayyitliği

Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu