Turizm ve Çevre Bakanlığı’na Bağlı Daireler:

Turizm, Tanıtma ve Pazarlama Dairesi Müdürlüğü

Turizm Planlama Dairesi Müdürlüğü

Çevre Koruma Dairesi Müdürlüğü

Eski Eserler ve Müzeler Dairesi

Kültür Dairesi

K.T. Devlet Tiyatroları

Devlet Senfoni Orkestra ve Korosu

Kooperatif Şirketler Mukayyitliği

Jeoloji ve Maden Dairesi

Gençlik Dairesi

Şehir Planlama Dairesi

Devlet Opera ve Bale Kordinasyon Merkezi 

Turizm ve Çevre Bakanlığı Bağlı Kurum ve Kuruluşlar

Kalkınma Bankası

Şeker Sigorta Kıbrıs Ltd.

Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu

Serbest Liman ve Bölge İdaresi