DAİRE MÜDÜRLERİMİZ

Turizm, Tanıtma ve Pazarlama Dairesi Müdürü  Sn. Mine EMİROĞLU

Turizm Planlama Dairesi Müdürü Sn. Mazlum KORTAŞ

Çevre Koruma Dairesi Müdürü Sn. Abdullah AKTOLGALI

Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü Sn. Tankut RIFKI

Şehir Planlama Dairesi Müdürü Sn.Türkmen YİĞİTCAN

Kültür Dairesi Müdürü Sn. Şirin ZAİMAĞAOĞLU 

K.T. Devlet Tiyatroları Müdürü Sn. Nazım CED

Devlet Senfoni Orkestra ve Korosu 

Kooperatif Şirketler Mukayyitliği Müdürü Sn. Çelebi ILIK

Jeoloji ve Maden Dairesi Müdürü Sn. Ayşen ALBAYRAK

Gençlik Dairesi Müdürü Sn. Hakan ÖZSAYGIN