Performans anket formu geliştirilerek yatırımcılar ile turistlere yönelik yılda ikişer defa memnuniyet anketleri yapılacak ve sonuçları Turizm Bakanlığı web sitesinde yayınlanacaktır.

Ülkemize  425 münferit ve 492 acente kanalı ile gelen misafirlerle yapılan anketler sonucunda GAÜ Turizm ve Konaklama Bölümü öğrencilerinin anket yürütücülüğünü yapıp Bakanlık ile sonuçların paylaşıldığı 17 Temmuz 2017 tarihli anket formları neticesinde, ülkemizin turizm pazarının gittikçe hem ulusal hem uluslararası arenada bilinirliğinin arttığının ve bu bilinirlik sonucunda da özellikle adamıza kışın gelen Türkiye MŞ’li mice gruplarının ( Kongre, toploantı, konferans ve kapalı grup) arttığının, ayrıca yurt dışındaki otellerdeki hizmet kalitesinin daha fazla yükseldiğinden dolayı charter kapsamında verilen teşvik miktarının azalmasına rağmen Orta Avrupa destinasyonlarından ( Almanya, Polonya, Hollanda, Avusturya, Belçika vs. ) gelen turist sayısında önemli bir artış olduğunu ve bu artışın sürdürülebilir nitelikte olması için Bakanlığımız çalışmalarına aynı şekilde devam etmesi kararını vermiştir. 

Yapılan anketler şunu da açıkça göstermiştir ki bölgemizdeki savaş halinin devam etmesi ve Kıbrıs’ın, özellikle bu anket sonucunda,  ziyaret edilmesinin 3 temel sebebi içerisinde gösterilen güvenlik unsurları anket sonucu verilerine göre % 24 oranında birinci sıraya yerleşmiş, otellerimizdeki hizmet kalitesinin yükseltilmesi % 17’lik oranla ikinci sıraya, tanıtım faaliyetleri de %16’lık bir oranla 3. sıraya yerleşmiştir. 

Bu veriler ışığında turist memnuniyet anketlerinde bizi en fazla düşündüren ve acil önlem alınması gereken konuların başında ulaşımdaki sıkıntıların giderilmesi,  Touch-Down sürelerinin kısaltılması ve İngilterenin özellikle koyduğu güvenlik gerekçeleriyle uçaklardaki tüm yolcu ve bagajların boşaltılarak tekrardan seyahat edilmeye yönelik yapılan faaliyetler turistlerde ciddi bir handikapın doğmasına sebep olmuştur. 

Anket sonucunda elde ettiğimiz verilerin ışığında özellikle turistik yerlerdeki çevre kirliliği de bizleri ciddi anlamda zorlamaktadır.
 
Ülkemizin giderek artmakta olan destinasyon bölgesindeki imaj ile ilgili sorulara genellikle olumlu anlamda çok fazla görüşler bildirilmiş bu anlamda fiyat politikalarındaki istikrardan hem kışın hem de yazın tesislerimizin ve Kıbrıs’ta faaliyet gösteren turizm ürünlerinin daha çok tekrar ziyaret edilmesine vesile olacaktır. Bakanlığımızca yürütülen, potansiyel misafir tüketici anketinde geçen yıl bir misafirin 7 ayda harcadığı ve ülkemize bıraktığı paranın 756 Dolar olduğu ve bu yıl bu miktarın 860 Dolar civarına çıktığı gözlemlenmiştir. Turizm ve Çevre Bakanlığı olarak hedefimiz bu rakamı uluslararası standartlar olan minimum 1000 Dolar seviyesine çıkarmaktır. 

KKTC’de turizm ekonomisini direkt ilgilendiren yatırımcıların memnuniyet anketindeyse genellikle yatırımcıların adamızdaki yatırım ikliminden memnun  oldukları ancak bazı bürokratik zorlukların da kendilerini zorladıkları  tarafımıza iletilmiştir.. Bu bağlamda , yeni otel yatırımcılarımızın adamızdaki yatırım ortamına ayak uydurmaları anlamında  özellikle bazı yasa ve tüzüklerde değişikliğe gidilmiştir. Konu ile ilgili olarak  Devlet Planlama Örgütü ve Planlama İnşaat Dairesi ile temas edilmiş ve özellikle yatırımcıların inşaat planlamalarında devletin verdiği metre kare başına olan birim maliyetleri artırılmış ve yatırmcıya daha fazla kazanç sağlayacak global listeler revize edilmiştir. 

Ayrıca özellikle Karpaz bölgesinde yarım kalmış turistik faaliyetlerin tamamlanmasına yönelik yatırımcılar gözüyle turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi anlamında yapılan girişimler sonuçlandırılmış olması yatırımcıları memnun etmiştir.